Ako napísať CV

Životopis, alebo tiež  CV (Curriculum Vitae) je vizitkou uchádzača o zamestnanie. Pri jeho zostavovaní je treba dodržať aspoň pár základných pravidiel.

Životopis by mal byť predovšetkým prehľadný a zrozumiteľný, uvádzané údaje by mali byť pravdivé. Životopis spravidla obsahuje štyri základné časti: kontaktné údaje uchádzača, doterajšie pracovné skúsenosti, vzdelanie a ostatné údaje.

  • Kontaktné údaje zahŕňajú vaše meno a priezvisko, tiež adresu a telefón. Ďalej môžete uviesť dátum narodenia a priložiť svoju fotografiu.
  • Pracovné skúsenosti by mali tvoriť dôležitú časť celého dokumentu, preto si na nich dajte záležať. Zoraďujú sa chronologicky od najnovších po najstaršie.
  • Dosiahnuté vzdelanie, ktoré doplňte o absolvované kurzy a skúšky.
  • Uveďte svoje jazykové i počítačové zručnosti, aj či ste držtiteľom vodičského preukazu atď.

Neviete si so zostavovaním životopisu rady? Kontaktujte našu linku +421 31 780 19 71, alebo využite náš formulár na vytvorenie životopisu.

Vytvoriť životopis