Generátor životopisu (CV)

Osobné údaje

Kontaktné údaje

Pracovné Skúsenosti

Vypíšte názov zamestnávateľa a názov pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, zadajte mesiac a rok nástupu a odchodu. Opíšte svoju pracovnú činnosť na pozícii napr. Za čo ste zodpovedali, čo patrilo k vašim bežným aj zvláštnym úlohám, aké výsledky ste dosiahli. Pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky od najnovších po najstaršie.
x

Vzdelanie

Uveďte zostupne od najvyššieho dosiahnutého vzdelania.
x

Ostatné kurzy a kvalifikácia

Vypíšte ostatné absolvované formy štúdia (kurzy, kvalifikácia, školenia). Zadajte dobu trvania a názov štúdia, ev. spôsob zakončenia štúdia.
x

Jazykové znalosti

x
znalosť

Ďalšie informácie

Kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo „SÚHLAS“ súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov. Osobné údaje budú spracované v súlade s rozhodnutím Komisie EU zo dňa 15. júna 2001 a zákonom 122/2013 Z.z. . Tieto údaje poskytujem spoločnosti Proact People s.r.o. výhradne za účelom sprostredkovania zamestnania a to na dobu výberového konania, najviac však na 1 rok od ich poskytnutia. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť Proact People s.r.o. o zmazanie alebo o opravu osobných údajov.