Naše služby

Temporary Workers

 • Vyhľadanie pracovníka, podľa stanovených požiadaviek
 • Pridelenie pracovníka na dobu určitú klientovi
 • Zabezpečenie ubytovania
 • Kompletný mzdový servis
 • Stála komunikácia s klientom
 • Koordinátor Proact-u k dispozícii po celú dobu prenájmu personálu
 • Flexibilné navýšenie/zníženie personálu bez dodatočných nákladov
 • Úspora vlastných nákladov spojených s vyhľadaním a umiestnením personálu
 • Zabezpečenie uzavretia pracovných zmlúv s pridelenými zamestnancami
 • Zabezpečíme úhradu všetkých odvodov (dane, zdravotné a sociálne poistenie)
 • Pravidelné mesačné mzdy prideleným zamestnancom
 • Riešenie prevádzkových a operatívnych záležitostí (k dispozícii určený koordinátor)

Pozície, ktoré môžeme touto formou poskytnúť:

 • Výrobné
 • Logistické
 • Administratívne
 • Dopravné

TRY and HIRE

 • Zamestnanec nastúpi ku klientovi, ako jeho zamestnanec agentúry
 • Po zapracovaní a „odskúšaní“ zamestnanca 3-6 mesiacov je prijatý do kmeňového stavu klienta

Výhody pre klienta

 • Flexibilita Temporary Workers
 • Otestovanie potenciálneho zamestnanca v prevádzke

Tréning a rozvoj

Našim klientom zabezpečíme tréning mäkkých zručností pripravených na mieru, presne podľa zadania a potreby. Ideálne pre zlepšenie komunikácie a zefektívnenie produktívnosti vnútri aj mimo spoločnosti.

Diagnostika

K ponúkaným kandidátom, alebo v prípade potreby klienta hodnotiť vlastných zamestnancov, môžeme ponúknuť aj diagnostiku nástrojom Facet 5, ktorý skúma osobnosť z 13 subfaktorov a umožňuje zadávateľom nahliadnuť na hodnotenie z hľadiska ich odlišností, motivácie,  postojov, ašpirácií atď.