Projektový manažér

13.04.2021 Lokalita: Galanta

Buďte súčasťou skupiny, na vytváraní presných mechanických komponentov a špeciálnych strojov na automatizáciu procesov.

Ponúkame:

 • TPP

Náplň práce:

 • Je garantom priradeného(ých) projektu(ov) za účelom dosiahnutia cieľov dohodnutých s klientom v súlade s princípmi Lean.
 • Je zodpovedný za koordináciu činností a za včasný rozvoj nových projektov, v rámci rozpočtu.
 • Koordinácia aktivít projektu (plánovanie, pokrok, urgencie);
 • Koordinácia implementácie nových liniek v prevádzke
 • Riešiť a vyvíjať technické riešenia v súlade s technickým oddelením
 • Zabezpečiť PPAP projektov do termínov určených/dohodnutých so zákazníkom(mi)
 • Určiť Gantt projektu a priradiť rozpočet hodín každému členovi projektového tímu;
 • Určiť a preverovať projektovú dokumentáciu voči Zákazníkovi(PPAP, výrobný Rump Up , atď.);
 • Zúčastniť sa vypracovania podkladov (technickej dokumentácie)určených/pridelených strojov a zariadení.
 • Zabezpečiť a zaslať všetky požadované výrobné či kvalitatívne podklady(dokumentácie) zákazníkom.
 • Komunikácia so Zákazníkom(mi) a udržanie presného a včasného informačného toku čo sa týka pridelených projektov
 • Spolupracovať s Oddelením Nákupu čo sa týka kúpy potrebných materiálov a strojových zariadení
 • Udržiavať profesionálny pracovný vzťah s oddelením Výroby, Technickým oddelením a s PDD BG za účelom zaručenia dosiahnutia cieľov projektu (ov)
 • Zodpovednosť za koordináciu interného, dodávateľského a klientskeho vzorkovania v rámci pridelených projektov;
 • Preverovať a podieľať sa na rozvoji výrobných prostriedkov pridelených na projekty;
 • Zvolávať a spravovať týždenné mítingy čo sa týka postupu pri realizácii projektov;
 • Zúčastňovať sa zákazníckych či dodávateľských (týkajúcich sa prideleného projektu) auditov,

Požadujeme:

 • Anglický jazyk pokročilý C1
 • Vzdelanie v obore strojárstva
 • Znalosť softvéru a metodiky projektového manažmentu;
 • Znalosť systému kvality;
 • Znalosť základných princípov ekonómie
 • Znalosť technológií obrábania v rámci presného strojárstva
 • Znalosť projektového manažmentu

Odpovedať na inzerát

Zaujal vás tento inzerát? Zavolejte na nášu kontaktnú linku alebo nám zašlite Vaše osobné údaje prostredníctvom formulára a mi sa Vám ozveme.

Kontaktné informácie

 

Kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo „ Súhlas“ súhlasím so spracovaním a uložením mojich osobných údajov pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č.18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.